KONKURS Walentynka z Dobronianki

Konkurs "Walentynka z Dobronianki"

Walentynki to święto związane z miłością, które obchodzi się 14 lutego każdego roku. Jego historia sięga starożytnego Rzymu, kiedy to obchodzono Luperkalię – święto poświęcone bóstwu miłości, Wenus, oraz bóstwu płodności, Faunusowi.

Święto było na tyle popularne, że utrzymało się aż do końca V stulecia – dopiero papież Gelazy I zastąpił je świętem liturgicznym na część męczennika i patrona miłości, Walentego. Jaka jest jego historia? Rzymski cesarz Klaudiusz II Gocki zabronił mężczyznom wchodzić w związki małżeńskie, aby przekonać ich do uczestnictwa w wojnach. Walenty miał udzielać im ślubów w tajemnicy, za co został schwytany i stracony. Jeszcze w więzieniu zakochał się w niewidomej córce strażnika – przed egzekucją, siła ich miłości przywróciła dziewczynie wzrok. Okazuje się, że nawet historie świętych mogą mieć w sobie nutę romantyzmu! . 

Kościół katolicki ustanowił wówczas 14 lutego jako dzień św. Walentego, a od 19 wieku zaczęło się przyjmowanie zwyczaju składania sobie wzajemnie walentynkowych kartek i prezentów. Obecnie, Walentynki to dzień, w którym ludzie na całym świecie wyrażają swoją miłość i przyjaźń poprzez składanie sobie prezentów, kartek i okazywanie uczuć.

2

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich naszych gości do udziału w Konkursie, który zorganizowaliśmy specjalnie na tę okazję. Inspirując się pozytywnymi wibracjami, jakie towarzyszą temu wyjątkowemu dniu, postanowiliśmy przygotować dla Was niepowtarzalną ofertę. Współpracując z Portem Lotniczym Łódź, mamy bardzo atrakcyjne nagrody, które z pewnością przypadną do gustu wszystkim miłośnikom podróży.

W konkursie do wygrania są trzy nagrody, a każda z nich jest równie cenna. Pierwsze i drugie miejsce przypada na lot do Mediolanu, który zostanie ufundowany przez Port Lotniczy Łódź oraz Dobroniankę. Będzie to niepowtarzalna okazja, aby odwiedzić jedno z najpiękniejszych miast we Włoszech i poczuć się jak prawdziwy podróżnik.

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie i zdobyć jedną z tych nagród, wystarczy, że spełnisz warunki, które zostaną podane w regulaminie. Przypominamy, że czas jest ograniczony, więc nie zwlekaj i już dziś przyjedź do Dobronia zrób Walentynkową fotę i zgłoś swój udział w KONKURSIE.

KOTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (zwane „Uczestnikami”) które:
– mają ukończone 18 lat,
– posiadają profil na portalu Facebook;
– odwiedziły Dobroniankę w terminie 27.01-26.02.2023 – posiadają bilet z tego okresu.

CO NALEŻY ZROBIĆ, BY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Zgłoszenie do udziału w konkursie należy wysłać drogą elektroniczną zgłoszenie na adres e-mail: dobronianka@gmail.com w dniach od 27 stycznia 2023 r. do 26 luty 2023 r.

ZGŁOSZENIE powinno zawierać:

 • Zdjęcie w formacie jpg lub png.
 • tytuł zdjęcia
 • miejsce: DOBRONIANKA – SERCE WALENTYNKOWE
 • imię i nazwisko zgłaszającego oraz nr telefonu.
 • dopisek „Zapoznałem się z regulaminem konkursu „Walentynka z Dobronianki ” i akceptuję jego treść”.

Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

PROCEDURA KONKURSU:

 1. Zgłaszający odwiedza Dobroniankę w terminie 27.01-26.02.2023 i kupuje BILET
 2. Podczas wizyty robimy zdjęcie „Walentyna z Dobronianki” Przy naszej romantycznej instalacji.
 3. Wysyłam zdjęcie wraz ze ZGŁOSZENIEM na adres dobronianka@gmail.com
 4. Zdjęcie zostanie opublikowane na koncie DOBRONIANKI NA FB.
 5. Wygrywa zdjęcie z największa ilością lajków /polubień/
 6. Konkurs odbywa się w oparciu o zasady fair play i wszelkie “dokupienia” lajków itp. , będą traktowane jako złamanie regulaminu i usunięcie zdjęcia.

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi dnia 26.02.2023 r., do godziny 16:00 poprzez ponowne umieszczenie na profilu 3 zwycięskich zdjęc, które zgodnie z zasadami Konkursu, otrzymały największą liczbę polubień  https://www.facebook.com/dobronianka.

Regulamin Konkursu „Walentynka z Dobronianki”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkurs pod nazwą „ Walentynka z Dobronianki”, zwanej dalej „Konkursem”, jest: Dobronianka – GMS Studio Sałagacki Spółka jawna  z siedzibą ul. Sportowa 44, 95- 082 Dobroń zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagród jest GMS Studio Sałagacki Spółka jawna oraz Lotnisko Łódź Lublinek
 3. Nagrodą w konkursie jest lot dla 2 osób na trasie Łódź- Mediolan; Mediolan- Łódź x 2 oraz spacer z alpakami 1h.
 4. Konkurs pt. „ Walentynka z Dobronianki” nie jest loterią, grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 5. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest przy pomocy strony www o adresie https://www.facebook.com/Dobronianka, zwanej dalej „stroną internetową”.
 7.  
 • 2 Warunki udziału w Konkursie
 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (zwane „Uczestnikami”) które:
  • mają ukończone 18 lat,
  • posiadają profil na portalu Facebook
  • odwiedziły Dobroniankę w terminie 27.01-26.02.2023 – posiadają bilet z tego okresu.

      2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz udział w Konkursie jest równoznaczna z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

      3. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Osoba  przesyłająca zgłoszenie jednocześnie potwierdza, że jest autorem zdjęcia i zostało ono wykonane w bieżącym roku oraz posiada pełne prawa do wykorzystywania wizerunku osób zamieszczonych na przesłanej fotografii (jeżeli takowe są zmieszczone). Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.

      4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy.

      5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego utrwalenia wizerunku Uczestników Konkursu w postaci zdjęć oraz opublikowania ich i rozpowszechniania ich wizerunku. 

 • 3 Zasady i przebieg Konkursu
 1. Zgłoszenie do udziału w konkursie należy wysłać drogą elektroniczną zgłoszenie na adres e-mail: dobronianka@gmail.com w dniach od 27 stycznia 2023 r. do 26 luty 2023 r.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:

– zdjęcie w formacie jpg lub png

– tytuł zdjęcia 

– miejsce: DOBRONIANKA – SERCE WALENTYNKOWE

– imię i nazwisko zgłaszającego oraz nr telefonu.

– dopisek „Zapoznałem się z regulaminem konkursu „Walentynka z Dobronianki ” i akceptuję jego treść”.

 1. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
 2. Konkurs odbywa się według następujących zasad:
  1. Na profilu Dobronianka na portalu Facebook, https://www.facebook.com/dobronianka) w  dniu 27.01.2023 r. od godz. 17.00 pojawi się album pt.”Walentynka z Dobronianki”, w którym na bieżąco będą umieszczane przesłane zgłoszenia.
  2. od momentu opublikowania zdjęcia Uczestnika aż do dnia 26.02.2023 do godz. 09:00, użytkownicy serwisu Facebook będą mogli głosować na zdjęcia Uczestników, na stronie: https://www.facebook.com/dobronianki w postaci polubień pod fotografią tzw. lajków, 
  3. Autor zdjęcia cieszącego się największym zainteresowaniem użytkowników facebooka, czyli posiadającym największą liczbę „lajków” zostanie zwycięzcą konkursu.
  4. Konkurs odbywa się w oparciu o zasady fair play i wszelkie “dokupienia” lajków itp. , będą traktowane jako złamanie regulaminu i usunięcie zdjęcia.
  5. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi dnia 26.02.2023 r., do godziny 16:00 poprzez ponowne umieszczenie na profilu 3 zwycięskich zdjęć, które zgodnie z zasadami Konkursu, otrzymały największą liczbę polubień https://www.facebook.com/dobronianka.
 3. Zwycięzcy otrzymają nagrodę zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. c Regulaminu, zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 26.02.2023 drogą mailową lub telefoniczną. W terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni od otrzymania informacji o wygranej, Zwycięzca zobowiązany jest odebrać nagrodę osobiście, legitymując się dowodem osobistym oraz BILETEM wstępu do Dobronianki z okresu 27.01-26.02.2023, w siedzibie Organizatora – Dobronianka, ul. Gliniana.
 4. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba ta traci prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po wręczeniu nagrody osoba ta będzie obowiązana do jej zwrotu. Osoba taka zobowiązana jest pokryć wszelkie straty, poniesione przez Organizatora w związku z dyskwalifikacją. W takim wypadku Organizator może przyznać nagrodę innemu uczestnikowi.
 5. W przypadku nie odebrania nagrody przez Zwycięzcę w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 • 4 Nagrody
 1. Fundatorem nagród:GMS Studio Sałagacki Spółka jawna oraz Lotnisko Łódź Lublinek
 2. W konkursie przewidziano 3 (słownie: trzy) następujące nagrody dla 3 (słownie: trzech) osób, których Zgłoszenia otrzymają największą liczbę „lajków”:

– 1 miejsce: Lot dla 2 osób na trasie Łódź- Mediolan; Mediolan- Łódź wartość nagrody ok. 450 zł,

– 2 miejsce : Lot dla 2 osób na trasie Łódź- Mediolan; Mediolan- Łódź wartość nagrody ok. 450 zł,

– 3 miejsce: Specer 1 h z alpakami, wartość nagrody 170 zł

       3. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, nagroda pozostaje w dyspozycji  Organizatora.

       4. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na Nagrodę innego rodzaju lub ekwiwalent pieniężny.

        5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród.

        6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

 

 • 5 Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w sposób wskazany w § 3 ust. 4 Regulaminu za pośrednictwem poczty na adres ul. Gliniana Dobroń 95-082
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu prawa cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Biorąc udział w akcji Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na stronie www.dobronianka.pl
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany oraz przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności związanej z Konkursem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 5. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją akcji będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd. Właściwość miejsca sądu ustalana będzie wg adresu biura Organizatora, który został wskazany w punkcie § 1.
 6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest wyłącznie GMS STUDIO Sałagacki Spółka Jawna, ul. SPortowa 44 95-082 Dobroń. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu wyłącznie dla celów związanych z wysłaniem nagród Zwycięzcom Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla otrzymania nagrody. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie tych danych powinno wpłynąć listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
 7. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego elementów na następujących zasadach:
  1. pola eksploatacji: Internet,
  2. terytorium: bez ograniczeń.
 8. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 9. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.